title van de pagina Apotheek vrij

Medicatiebeoordeling volgens de IGZ

Een medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiŽnt door de voorschrijver, apotheker en patiŽnt (en/of mantelzorger) op basis van een periodieke gestructureerde, kritische evaluatie van de medische-, farmaceutische- en gebruiksinformatie. De inspectie ziet erop toe dat er een goede medicatiebeoordeling plaatsvindt bij kwetsbare ouderen met polyfarmacie.

De normen waar de inspectie op toetst:

  • Samenwerkingsafspraken over medicatiebeoordeling tussen voorschrijvers en apothekers zijn vastgelegd. Voorschrijvers en apothekers voeren medicatiebeoordelingen uit bij patiŽnten die voldoen aan de selectiecriteria op basis van de richtlijn ĎPolyfarmacie bij ouderení.
  • Zorgverleners voeren systematisch en aantoonbaar medicatiebeoordelingen uit.
  • Het minimum aantal medicatiebeoordelingen dat zorgverleners jaarlijks uitvoeren is gebaseerd op het gedefinieerde groeimodel voor 2015-2017.

Medicatiebeoordeling volgens ons

ApotheekVrij voert met gediplomeerde en ervaren geregistreerde apothekers medicatiebeoordelingen uit. Met de door de huisarts geselecteerde patiŽnten hebben wij gesprekken op basis van het actuele medicatieoverzicht, de episodelijst en alle relevante labwaarden. In dit gesprek gaan wij op zoek naar de individuele behoeften van de patiŽnt ten aanzien van zijn of haar geneesmiddelgebruik. In samenspraak met de patiŽnt en de arts zoeken wij tijdens deze evaluatie naar mogelijke verbeterpunten. Deze verbeterpunten kan de arts samen met de patiŽnt bespreken en uitvoeren, met als beoogd gevolg dat het zelfmanagement van de patiŽnt van zijn eigen geneesmiddelgebruik wordt bevorderd.

De afspraken die ApotheekVrij maakt:

  • Met onze opdrachtgever leggen wij in een overeenkomst vast dat bevoegde apothekers de medicatiebeoordelingen uitvoeren bij patiŽnten die voldoen aan de selectiecriteria.
  • Wij voeren de medicatiebeoordelingen systematisch en aantoonbaar uit.
  • Wij verzorgen voor u zoveel medicatiebeoordelingen als u wilt. Het door de inspectie gedefinieerde groeimodel is voor ons geen belemmering.

Met ApotheekVrij kunt u als zorgverlener de continuÔteit van farmacotherapeutische zorg borgen en ook al eerder dan 2017 de patiŽntselectiecriteria verruimen. Het IGZ groeimodel is per slot van rekening een minimum.

Medicatiebeoordeling volgens onze klanten

Maurice van Gelderen, apotheekhoudend huisarts te Gorssel; "ApotheekVrij heeft er voor gezorgd dat ik in mijn praktijk aan de eisen van de inspectie voldoe! Tegelijkertijd zijn er verbeteringen in de behandelplannen voorgesteld die zowel door mij als door de patiŽnt zeer goed ontvangen zijn".


Neem gerust contact met ons op via contact@apotheekvrij.nl of bezoek www.apotheekvrij.nl

ApotheekVrij cloud

ApotheekVrij Postbus 4168 7200 BD Zutphen kvk: 56214243